Уважаеми Клиенти, информираме Ви, че през месец май ще работим както следва: 06.05.2019г.(понеделник)- почивен ден, 24.05.2019г.(петък) и 25.05.2019г.(събота)- съботно работно време от 09.00 до 13.00ч.

Търговска марка

BN PRODUCTS е запазена марка на "БИ ЕН ГРУП" ЕООД.

Право да се разпорежда с търговската марка и логото има изключително и само "БИ ЕН ГРУП" ЕООД.

Продажбата на продукти внасяни и предлагани на пазара от "БИ ЕН ГРУП" ЕООД  може да се извършва само със съгласието и след оторизация от страна на "БИ ЕН ГРУП" ЕООД.

При констатиране на нарушения "БИ ЕН ГРУП" ЕООД си запазва правото да урежда възникнали спорове и противоречия по силата и чрез методите на действащото законодателство в Република България и Европейски съюз.